Kişisel Gelişim ve Yaşam Koçluğu

YAŞAM KOÇLUĞU NEDİR?

Her insan hayatının bazı döneminde ya da dönemlerinde sıkıntıya düşebilir. Altından kalkamayacağını hissettiği, bu sıkıntıyla baş edemeyeceğini düşündüğü zamanlar olur. Ya da altından kalkabileceğini düşünse de üstüste gelen olumsuz koşullar vardır hayatında.. İşte bu gibi dönemlerde yaşam koçluğu devreye girer. Yaşam koçu sizin elinizden tutar, nazikçe kaldırır ve en güvenli yere oturtur. Önce rahatlamanızı sonra düşünmenizi sağlar. Sizinle birlikte güçlü ve zayıf yönleriniz, zorlantılarınız ve hedefleriniz değerlendirilir. Bu oldukça profesyonel bir süreçtir.

Yaşam koçluğu, mevcut durumdan istenilen duruma bireyin potansiyeline odaklanılarak ulaşılmasıdır. Yaşam koçluğu aynı zamanda “Profesyonel Dostluk” tur. Çift taraflı öğrenmedir. İnsanlarla iletişim kurma ve yardımcı olma isteği ön plandadır. Yaşam koçluğu karşılıklı ve etkileşimli bir çalışma disiplinidir.

Yaşam koçu, kişinin gerçekçi hedefler belirlemesine, seanslarda interaktif olmasına rehberlik eder. Tavsiyede bulunmaz, size uygun çözümler beraber değerlendirilir. Bu süreçte kişi için en sağlıklı ve kendisini en mutlu, huzurlu kılacak olanı bulmasına odaklanılır.

Koçluğun tedavi etmek gibi bir fonksiyonu yoktur, yaşamında geliştirici ve ilerleticidir.

Hayat Terapisi/Koçluğu

Bireylerin kişisel hedefler belirlemesine ve başarmasına, öz farkındalıklarını artırmasına ve yaşam geçişlerini yönlendirmesine destek olmak.


Kariyer Koçluğu

Bireylerin kariyer hedeflerini belirlemesine, iş arama stratejileri geliştirmesine ve profesyonel gelişimlerini ilerletmesine yardımcı olmak.


Yönetici Koçluğu

Yöneticilere ve liderlere liderlik becerilerini geliştirmelerine, karar verme yeteneklerini iyileştirmelerine ve kurumsal hedeflere ulaşmalarına rehberlik etmek.


Sağlık ve İyi Hali Koçluğu

Bireylerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları benimsemesine, stresi yönetmesine ve genel iyilik hallerini artırmasına güç vermek.


Performans Koçluğu

Sporcularla, sanatçılarla ve profesyonellerle performanslarını artırmak, becerilerini optimize etmek ve engelleri aşmak için çalışmak.


İlişki Koçluğu

Bireylerin ve çiftlerin iletişimlerini geliştirmesine, çatışmaları çözmesine ve ilişkilerini güçlendirmesine yardımcı olmak.


Finansal Koçluk

Müşterilere mali durumlarını yönetmelerine, finansal hedefler belirlemelerine ve mali bağımsızlık için stratejiler geliştirmelerine yardımcı olmak.


Ebeveynlik Koçluğu

Ebeveynlerin ebeveynlikle ilgili zorlukları aşmalarına, olumlu ebeveyn-çocuk ilişkileri kurmalarına ve etkili disiplin stratejileri uygulamalarına destek olmak.


Akademik Koçluk

Öğrencilere çalışma becerilerini, zaman yönetimini ve akademik performanslarını geliştirmede yardımcı olmak.

YAŞAM KOÇUNU AŞAN DURUMLAR-PSİKOTERAPİYE YÖNLENDİRME

Yaşam koçu, seans sırasında danışanın takılıp kalmasına neden olan şeylerin, koçlukla mı ilgili yoksa terapi ile mi çözümlenmesi gereken konular olduğunu değerlendirebilecek yeterliliğe sahip olmalıdır. Danışanını gerektiğinde gerekli uzmanlara yönlendirmelidir. Yönlendirmesi gereken bu durumlar şöyledir:

Danışanın/danışanda,

 • açık bir hedef koymadaki güçlük çekmesi
 • verilen ödevleri ve eylemleri yapmaması veya uygun şekilde yapmaması
 • sürekli başkalarını suçlama eğilimi
 • geçmişi, kendini ve başkalarını affedememe ve suçlama durumu
 • görüşme sırasında göz teması kurmada güçlük çekmesi, aşırı duygual tepkiler vermesi
 • ruhsal anlamda aşırı çökkünlük, yaşamdan zevk almama, intihar düşünceleri gibi durumları belirtmesi
 • aşırı gerginlik, panik durumu, vücutta aşırı sıkıntıların hisedilmesi
 • takıntılı düşünce ve davranışların saptanması

gibi durumlar görüldüğünde ya da hissedildiğinde danışan mutlaka psikoterapiye yönlendirilmelidir.

YAŞAM KOÇLUĞU NEDEN ÖNEMLİDİR?

 • İnsanlar temelde ihtiyaç giderme ve isteklerine yönelme üzerine yaşamlarını sürdürmektedirler.
 • Koçluk bu ihtiyaç ve isteklere ulaşmak için yolu kısaltır.
 • İhtiyaç ve isteklere ulaşmak ancak değişimle mümkündür. İnsanlar değişimin sağlanması içinde çeşitli durumlarda desteğe ihtiyaç duymaktadırlar.

YAŞAM KOÇU İLE NASIL ÇALIŞILIR?

 • Mevcut durumun saptanması
 • İstenen durumun belirlenmesi
 • Potansiyelin ortaya çıkarılması
 • Değişimin nasıl gerçekleşeceğinin saptanması
 • Eylem içinde olmak
 • Motivasyon ve destek sağlanması
 • Esnekliğin çalışılması
 • Takip etme sürecigibi unsurları içeren profesyonel bir zemine oturtulmuş sistemde uzmanla birlikte süreç yürütülür.