Ebeveyn Danışmanlığı

Çocuklar ailesinin gözbebeğidir. Aile çocukların fiziksel, ruhsal, sosyal, bakım, sevgi, güven ihtiyaçlarının karşılandığı ve hayata hazırlandıkları ortamdır. Doğdukları ilk günden itibaren bu ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılamaya çalışan aileler çocuklarında bir sorun hissettiğinde yardım almak isterler. Bu yardım nasıl ve nereden alınacaktır sorusu ise ailelerin kafasını karıştırabilmektedir. Çocuklara yönelik psikolojik destek nedir, hangi yol izlenmelidir ve nasıl yapılmalıdır?

Çocuk ile ilgili  sorun ile başvurulduğunda çocuğun gelişim dönemi özelliklerine göre değerlendirme yapılmalıdır. Aile, varsa okul öğretmeninden alınacak bilgilere ek olarak gelişimsel ve psikolojik testlerden objektif bilgiler alınmalı ve gözlem yoluyla da çocuk hakkında bilgi toplanmalıdır. Ailenin yardım almak istediği konu ile çocuğun sorun algısı farklı olabilir. Bu noktada, çocuğun ihtiyaçları ve ailenin amaçları birlikte ele alınmalıdır .

Çocuk terapisinde temel amaçlar:

 • Çocuğun acı veren duygusal sorunlarla baş edebilmesini sağlamak,
 • Çocuğun kendi düşüncelerini, Duygularını ve davranışlarını uygun şekilde ifade etmesine olanak sağlamak,
 • Çocuğun kendisi hakkında olumlu duygular geliştirmesini sağlamak,
 • Çocuğun sınırlılıklarını ve güçlü yönlerini kabul ederek, kendisini iyi hissetmesini sağlamak,
 • Çocuğun olumsuz sonuçlara yol açan davranışlarını değiştirmesini sağlamak,
 • Çocuğun dış dünyaya rahat ve uyumlu bir şekilde işlev görmesini sağlamak,
 • Çocuğun gelişimsel aşamalarını tamamlayabilmesi için gereken fırsatları en üst düzeye çıkarmaktır.

Çocuk terapisinde desteğe ihtiyaç duyulan konuda iki farklı yol izlenebilir. Özelikle sözel becerilerin henüz tam gelişmemiş olduğu daha ufak çocuklarla oyun terapisi tercih edilirken, sözel becerileri daha fazla gelişmiş olan daha büyük çocuklarla ve aile içi dinamiklerin ortaya çıkan sorun davranışla/davranışlarla doğrudan ilintili olduğu durumlarda aile terapisi öncelikli olabilir.

Oyun terapisinde temel ilişki çocuk ve terapist arasında oluşmakla beraber ailenin tamamen bu ilişki dışında tutulmadığı, tersine ailenin bu sürece olan katkılarının olumlu değişimler yaratmada inkar edilemez bir önem taşıdığı vurgulanmalıdır. Aynı şekilde, aile terapisi ile hedeflenen aile içi dinamiklerdeki değişimlerin çocuklarda bireysel boyutlarda değişimlere yön vereceğinin atlanmamasıdır.

Çocuklara Yönelik Psikolojik Destek Hizmetlerimiz:

 • Anne Baba Tutumları
 • Agresyon
 • Akran Zorbalığı
 • Boşanma Süreci
 • Çocuk Odaklı Aile Danışmanlığı
 • Çocukluk  Dönemi Depresyonu
 • Dikkat Eksikliği/Dağınıklığı ve Hiperaktivite
 • Davranış Bozuklukları
 • Ders Başarısızlığı
 • Fobiler
 • Kaygı Bozuklukları
 • Kreş Başlama Süreci
 • Konuşma ve Dil Bozuklukları
 • Obezite
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Okul Korkusu
 • Okula Başlama Süreci
 • Oyun Terapisi
 • Özgül Öğrenme Güçlüğü (Disleksi)
 • Özel Eğitim Sorunları
 • Öfke Kontrolü
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Üstün Yetenekli Çocuklar
 • Yas Süreci
 • Yaygın Gelişimsel Bozukluklar (Otizm,Rett Sendromu, Asperger Sendromu)