Klinik Psikolog & Psikoterapist Burcu AKSONGUR

25 Ocak 1976’da Ankara’da doğdum. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimimi Özel Arı Lisesi’nde tamamladım. ODTÜ Psikoloji bölümünden mezun oldum. Ufuk Üniversitesi’nde Gelişim-Sosyal Psikoloji yüksek lisans programında, İstanbul Kent Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji yüksek lisans programında eğitim aldım. Ankara’da yaşıyorum ve 2 çocuğum var. Klinik  Psikolog / Psikoterapist olarak çalışıyorum. Uzmanlık alanım aile terapisi, gelişimsel ve sosyal psikoloji olup, her yaş grubundaki bireylerin zihinsel sağlığını ve iyilik halini geliştirmeyi amaçlıyorum. Lisanslı bir psikolog olarak, gelişimsel ve sosyal psikoloji, evlilik danışmanlığı, aile terapisi ve çift terapisi alanlarında uzmanlığımı birleştirerek bireylerin ve çiftlerin kişisel ve profesyonel hayatlarında değişiklik yapmalarına ve yaşam doyumlarını artırmalarına yardımcı oluyorum. Kişiselleştirilmiş bir yaklaşım sunarak, hedef odaklı ve çözüm odaklı bir profesyonel olarak çalışıyorum. Bireylerle ve çiftlerle işbirlikçi bir şekilde çalışarak hedefler belirliyor, güçlü yönleri geliştiriyor ve iç görü ve becerileri artırarak sonuçlar elde ediyoruz. Danışmanlık içeriği, sağlıklı ilişkileri teşvik etmeyi, özsaygıyı artırmayı, ruh halini iyileştirmeyi ve yararlı olmayan veya sorunlu davranışları değiştirmeyi içerir. Benim tarzım etkileşimli ve işbirlikçidir. Danışanlarım, üretken iletişimi ve duygusal bağlantıyı artırmak için,  onlarla birlikte çalışırken desteklenmiş hissederler.

Özellikle ruh sağlığındaki önleyici hizmetlerin rolüne ilgi duyuyorum. Bu doğrultuda atölyelerde dersler veriyor, televizyon programları yapıyor ve araştırma merkezlerinde çalışıyorum. Ülkemdeki önde gelen psikoloji derneklerinden birinin üyesiyim ve çocuk haklarına yönelik bir derneğin kurucusuyum. Ayrıca annelerin ve kadınların haklarını destekleyen bir sivil toplum kuruluşunun komiseriyim. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gazikent Sürekli Eğitim Merkezi ve Ankara THK Üniversitesi YAGEM “Aile Danışmanlığı Sertifika Programı”nda yer aldım. Ankara Kalkınma Ajansı’nda AB projelerinde eğitmen olarak görev aldım ve Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen çocuklar ve aileleriyle çalışma fırsatı buldum. Ayrıca yabancılarla ve çok kültürlü evliliklerle çalışıyorum. Eğitim kurumlarına danışmanlık yaptığım yerlerde aile ve çocuk psikolojisi üzerine birçok seminer verdim. Ayrıca, TÜBİTAK – Atılım Üniversitesi ortak projesinde danışmanlık yapıyorum ve çeşitli dergilerde düzenli yazılarım yayımlanıyor. Radyo ve televizyon programlarında psikoloji hakkında bilgi paylaşmaya devam ediyorum. Son olarak, psikoloji alanında “psikovizyon” adında bir televizyon programı hazırladım. Yabancı kaynaklardan çeviri yaparak Türkiye’de terapi ve eğitim uygulamaları için kaynaklar sağlayacağım. Doğum Meclisi Danışma Kurulu üyesiyim ve Türk Psikologlar Derneği’ne üyeyim. Son olarak, kültürel alanda edindiğim deneyimleri kadın ve çocuk haklarına yönelik daha geniş kapsamlı küresel projelerde kullanmayı amaçlıyorum.

Terapist olarak, danışanlarımın; benzersiz ihtiyaçlarına uygun,  şefkatli, kabul ve güven üzerine yapılandırılmış danışmanlık ve terapi hizmetleri sunmayı pusulam olarak benimsemekteyim. Kanıta dayalı müdahaleler ve kişiselleştirilmiş tedavi planlarıyla, zihinsel ve duygusal refahlarını geliştirmeyi önemsemekteyim.

Aldığım Eğitimler/Kongreler:

 • “Aile Danışmanlığı Eğitimi” (450 saat)
 • Prof. Dr. Doğan Şahin “Dinamik Psikoterapi Eğitimi”
 • Prof. Dr. Doğan Şahin “Nevrotiklerde Dinamik Psikoterapi Eğitimi”
 • BDT Derneği Prof.Dr. Hakan Türkçapar “Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi”
 • Prof.Dr.Gerald R.Weeks “Evlilik ve Cinsel Terapi Entegrasyonu”
 • Prof.Dr. Neşe Kocabaşoğlu, Prof.Dr. Ömer Üre ve Prof.Dr. Orhan Derman  ” Evlilerin Dünyası ve Evlilik Süreçlerinde Profesyonel Danışmanlık”
 • Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği  ” Evlilik ve Çift Terapisi “
 • Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği ” Holistik Cinsel Terapi ”,
 • Teröpatik Kartlar Eğitimi
 • Prof. Dr. Cebrail Kısa “Erken Boşalma Terapisi” eğitimi ve süpervizyonu
 • Prof.Dr. Cebrail Kısa “Vajinismus Terapisi” eğitimi ve süpervizyonu
 • Prof. Dr. Cebrail Kısa “Cinsel Terapi ” süpervizyonu
 • Prof.Dr. Vamık Volkan “Psikanalitik Psikoterapi”
 • Turk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Dr. Nevin Dölek ” Kısa Süreli Çözüm Odaklı Danışmanlık Yaklaşımı”
 • Psikiyatri Psikoloji ve Aile Terapisi Derneği’ “Oyun Terapisi Eğitimi”
 • Türk Psikologlar Derneği “Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeğinin (WISC-R) Tanıtımı, Uygulanması ve Yorumlanması Eğitimi “
 • TSE’ ” Kalite Yönetimi, İSO : 9001 ”
 1. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi bünyesinde katıldığı Workshoplar:
 • Fatma Torun Reid/ Çiftler Terapisinde Klinik Uygulama Workshop
 • Kurt Hahlweg / Prevention of Couple Distress Workshop
 • Hürol Fışıloğlu / Aile-Evlilik Terapisinde Kullandığım Metaforlar Workshop
 • Maurizio Andolfi / Couple Theraphy in an Intergenerational Approach Workshop